Choď na obsah Choď na menu
 


Čo tiež patrí k samotnému štúdiu minerálov, hornín, skamenelín a neživej prírody

Miroslav Antala

V súčasnej dobe nemáme núdzu o odbornú literatúru, ktorú nám ponúkajú predajne kníh, antikvariáty, kníhkupectvá. Chcem však poukázať na časopisy a noviny, ktoré denne vychádzajú. Na propagačné materiály počas výstav organizovaných na Slovensku a v zahraničí. Takýchto výstav je v priebehu roka niekoľko.

Pre nás zberateľov poskytujú zaujímavý materiál z pohľadu ďalšieho samovzdelávania, či sú to prospekty, propagačné materiály, brožúry, výstrižky z novín a časopisov. Nie je na škodu, pokiaľ má človek čas a hlavne chuť zbierať takéto materiály a postupne ich ukladať do priesvitných obalov a následne do zakladačov. Počas roka z toho vznikne celkom zaujímavé dielo pre potreby napísania nového článku, určenie polohy novej lokality, popisu daného objavu - nálezu, prípadne niečoho, čo človeka zaujme z nášho pohľadu. Ja osobne som za posledné roky dal dohromady niekoľko takto zozbieraných materiálov, sú uložené v obaloch, alebo nalepené v zošitoch. Prípadným záujemcom môžem tieto materiály zapožičať k štúdiu a prefoteniu.