Choď na obsah Choď na menu
 


Fe-mineralizácia v Ladiciach

František Budík

 

Obec leží v Tribečskom pohorí 10 km na ZSZ od Zlatých Moraviec, na území ktoré je budované neogénnymi sedimentami a horninami obalovej jednotky Tribeča.
Na severozápadnom okraji obce vystúpame do kremencového kameňolomu nad obcou. Pri vstupe do lomu sa môžeme zastaviť v ľavej časti lomu (1), kde v bielych kremencoch možno nájsť tenké xx kremeňa do 5 mm, ktoré vypĺňajú úzke pukliny.
Asi o 10 m ďalej sa v spodnej časti steny nachádza 0,7 m široká puklina (2). Vstup do nej je asi 10 m dlhý, s prudkým klesaním. Steny sú hladké a šmykľavé. Vstup bez výstroja je nebezpečný.
Pred protiľahlou stenou (3) sa nachádzajú až 0,1 cm veľké hniezda obličkovitého goethitu polokovového lesku.
Po tejto stene vystúpame nahor a v miestach (4) sa nachádzajú silne limonitizované kremence s obsahom pseudomorfóz limonitu po pyrite. Na miestach (5) sú tieto pseudomorfózy koncentrované na ploche asi 2 m2, a dajú sa nájsť stopy aj po 0,1-0,15 m veľkých xx pyritu.

 

Obrázok