Choď na obsah Choď na menu
 


Inklúzie v drahokamoch a mineráloch

Z anglického originálu preložil Marek Kolenčík 
upravil Vladimír Libant

V mineráloch bývajú často inklúzie. Čo to vlastne je? Inklúzia je uzavrenina, ktorá je priamo včlenená do štruktúry minerálu. Dokáže o jeho vzniku a vývoji veľa prezradiť a zapríčiniť rôzne zrakové a svetelné efekty. Inklúzia je postihnutie v kryštálovej mriežke ako:
• kryštál, alebo jeho fragment uzavretý vo vnútri iného kryštálu,
• dutina v kryštáli, obsahujúca plyn, tekutinu alebo kryštál,
• optická uzavrenina bez kryštálu.

Na otázku, či bol prvý kryštál, alebo inklúzia, ktorá sa v ňom nachádza nie je vždy jednoduchá odpoveď. Veľa záleží na type inklúzie a indíciách, ktoré pomáhajú vyriešiť priebeh vzniku a vývoja kryštálu. Podľa spôsobu vzniku sa inklúzie delia na:
• antegenické vznikli skôr ako hostiteľský minerál,
• syngenetické sa formovali súčasne s hostiteľským kryštálom,
• epigenetické sa vyvinuli neskôr ako kryštál, v ktorom sa nachádzajú.

Inklúzie rozdeľujeme aj podľa stavu v akom sa nachádzajú na:
• plynné - vyskytujú sa a vznikajú pri zmene tlaku alebo teploty v prostredí kryštalizácie,
• kvapalné - tvoria sa v priebehu kryštalizácie alebo neskôr tzv. reabsorbovaním do minerálu,
• pevné - (napr. kryštál v kryštáli) môžu sa integrovať do minerálu až po svojom vzniku. Začnú kryštalizovať na stene dutinky, alebo v blízkosti kryštálu, ktorý ho neskôr uzavrie.
• optické - štiepna trhlinka, ktorá sa prejaví pri dopade svetelného lúča pod určitým uhlom.

Vytvoriť sa môže i tak, že kryštál sa v určitej fáze rastu zastaví, povrch sa pokryje povlakom a keď minerál začne znovu rásť, vznikne tzv. tieňová inklúzia. Takto môžu vznikať aj zónované kryštály (turmalín) alebo absorbovať rádioaktívne prvky.

Negatívne kryštálové inklúzie sú dutiny vo vnútri kryštálu. Môžu byť pravidelné alebo nepravidelné a môžu obsahovať rôznu výplň - už spomínaný plyn, kvapalinu alebo pevnú látku, aj ich kombináciu, podľa čoho rozlišujeme dvoj-, troj-, alebo štvorfázové inklúzie.

Z pohľadu gemológie sú inklúzie dôležitou charakteristikou. Ich prítomnosť alebo naopak neprítomnosť v drahokamoch, pre ktoré sú charakteristické, sa stále používa na rozlíšenie prírodných kameňov od syntetických.