Choď na obsah Choď na menu
 


Kolíňany – 11.11.2000

Jozef Pagáč

Na akcii sa zúčastnili dvaja členovia mineralogického klubu, páni Miroslav Antala a Jozef Pagáč.
Počasie bolo nepriaznivé. Už od rána bola hustá hmla. Doprava autobusom o 09:15 hod. Na autobus sme nenastúpili, pretože nás odviezol pán Sloboda. Pri vstupe do lomu nás privítal vrátnikov pes. Bol celkom milý a sprevádzal nás počas celej obhliadky lomu. V lome bola tiež hmla, blato a chlad.

Na SV stene bol čerstvý odstrel. Na halde nájdené štyri vzorky. Na prvej vzorke tri stopy po pyritr – najväčšia dutina 5mm, okolo dutín neurčený minerál sivozelenej farby. Druhá, väčšia, neupravená vzorka so šiestimi kryštálmi limonitizovaného pyritu. Veľkosť kryštálov 2mm. Ďalšie dve vzorky nie sú zatiaľ určené. Sú beztvaré zelenej farby. V zadnej časti JV steny je krasová výzdoba. Pod stenou nájdené vzorky kryštalického kalcitu. Najväčšia 170x110x150mm. Na pravej strane za ochrannou búdkou sme našli bledohnedú bridlicu, ktorá by sa dala použiť na dekoratívne účely. Vzorky sa na prvý pohľad podobajú drevu, na niektorých vzorkách je dendritický psilomelán. (Pozn.: Podobné vzorky dendritického psilomelánu boli v rôznych úpravách predávané na mineralogickej burze v Tišňove, ako zarámované obrázky rôznej veľkosti.) Po naštiepaní, rozrezaní a zarámovaní, by z tejto bridlice boli pekné obrázky. Na záver pred odchodom z lomu sme si ešte trochu zatrénovali a vydolovali sme z veľkého balvanu vápenca vzorky bieleho kryštalického kalcitu. Musím priznať, že to bola úmorná práca. Nikdy by som neveril, že kalcit, ak nie je navetraný, je taký pevný. Pretože lom je veľmi rozsiahly, prezreli sme iba najnižšiu časť lomu, kde sme strávili 5 hodín.

Myslím si, že sa oplatí častejšie navštíviť tento lom. Môžu sa tu nájsť rôzne zaujímavosti. Treba sa tam vybrať keď bude lepšie počasie, pretože tam hrozí nebezpečie úrazu. Počas našej návštevy sme videli padať lavínu z kamenia a hliny, našťastie na opačnej strane lomu. Čerstvo padnutý balvan veľkosti asi 50cm padol cez rímsu asi 10-15m od steny a ďalšie zosuvy bolo počuť počas celej doby našej návštevy. Nepriaznivé počasie nás sprevádzalo, až do konca našej návštevy lomu. O 15:15 sme sa vracali autobusom do Nitry.

Ešte na záver jedno upozornenie. Nespoliehajte sa na cestovný poriadok. Autobusy idú o päť až desať minút skôr.