Choď na obsah Choď na menu
 


Kto bol na nedeľných stretnutiach v roku 2002

Zostavil Ján Jahn

     Ako bolo už konštatované v predchádzajúcom roku, účasť a aktivita členov na nedeľných stretnutiach bola veľmi dobrá. Zvlášť si ceníme „cezpoľných“ z Nového Mesta nad Váhom a Trenčína, menovite Jožka Bezáka a Vojta Tichého, ktorí neľutovali ranné vstávanie, čas a peniaze na to, aby prišli medzi nás. 

     Aj v roku 2002 nás prenasledovali problémy s priestormi. V Pizzerii Pipo sme sa stretli 2x, v Čínskej reštaurácii 2x a v Pizzerii António 5x. Na posledne menovanom mieste to bolo azda najlepšie dosiaľ, vyhovoval nám aj čas – otvorenie GEOklubu sa mohlo posunúť. Žiaľ na záver roka sme dostali „ponuku“ v platení nájomného v takej sume, ktorá bola pre nás neakceptovateľná (2500,- Sk/deň + konzumné). Rok sme teda skončili opäť v neistote.
Pre škodu veci sme sa nemohli stretnúť ani na tradičnom rozlúčkovom posedení pre organizačné problémy v Správe CHKO Ponitrie.

     Podľa účasti zachytenej v Zberateľských listoch mala väčšina členov vynikajúcu aktivitu. 9x t.j. najviac stretnutí absolvovali: A. Hlôšková, Ing. V. Tichý, Dr. J. Jahn, M. Antala, Ing. S. Spas. 8x absolvovali: Ing. L. Ulrich, PhD., Dr. V. Libant, J. Pagáč, L. Ešše. Vynikajúcu účasť mal aj J. Bezák, prom.fyz., ktorý z Nového Mesta n/Váhom prišiel 6x. 4x prišiel M. Kolenčík, Bc., 3x N. Ivanov, 1x Ing. V. Majerčík, Dr. J. hunka, CSc. Zaujímavá bola účasť hostí medzi ktorými „vedie“ RNDr. Pavol Uher, CSc., v počte 2x. 1x prišli na naše stretnutie títo páni: RNDr. D. Ozdín, RNDr. M. Lipovský, Ing. K. Sloboda, PhDr. J. Bárta.

     Slovami klasika: najcennejší a najobetavejší sú tí zberatelia, ktorí to robia z lásky k veci. Myslím, že k nim patrili všetci menovaní.