Choď na obsah Choď na menu
 


Kto bol na nedeľných stretnutiach v roku 2001

Zostavil Ján Jahn

Účasť na nedeľných stretnutiach bola tradične opäť veľmi dobrá. Stretnutia sme uskutočnili každý mesiac okrem letných prázdnin. Obrazom aktivity členov boli vydané Zberateľské listy, ktoré dostal nielen ten, kto sa zúčastnil stretnutia, ale aj ten kto naň z rozličných dôvodov nemohol prísť. Takto sme úspešne udržovali vzájomnú informovanosť a súčasne sa podnecovali k aktivite.

Napriek známym problémom s priestormi sme sa v pizerii PIPO na Kupeckej ulici stretli 6x, v pizerii „U Taliana” na Svätoplukovom námestí 2x a záver roka sme oslávili v zasadačke Správy CHKO Ponitrie na Samovej ulici 3.

Podľa prezenčnej listiny bola naša aktivita nasledovná: všetkých nedeľných stretnutí (9) sa zúčastnili páni Antala a Jahn v tesnom poradí (8) sa umiestnili páni Bezák a Pagáč. Vynikajúcu aktivitu prejavila aj pani Hlôšková a páni Spasov a Ivanov (7x). V ich nasledovaní išli páni Ulrych a Libant (6x). Troch stretnutí sa zúčastnili Majerčík, Zelný, Kolenčík a Hunka a príležitosť na zatiaľ len jedno stretnutie mali páni Tichý a Ešše. Ceníme si účasť našich vzácnych hostí konkrétne pána RNDr.  Pavla Uhera CSc., predsedu Bratislavského mineralogického klubu, ktorý nás navštívil 2 krát a našich priateľov, príbuzných a priaznivcov, ktorí sa zišli s nami o. i. aj na decembrovom stretnutí.