Choď na obsah Choď na menu
 


Čertov vrch

17. 2. 2008

 

Topografia Obrázok 
Opustený 3-etážový kameňolom sa nachádza v západnej časti Pohronského Inovca, v katastri obce Žitavany (v súčasnosti časť Zlatých Moraviec), cca. 4 km JV od obce, kóta 369 Čertov vrch.

 Geológia 
V kameňolome sú odkryté lávové prúdy pyroxenických andezitov, prechádzajúcich do leukokrátnych (svetlejších) foriem. Jednotlivé lávové prúdy sa odlišujú odlučnosťou. Prvá etáž je typická blokovou odlučnosťou. Výrazná je doskovitá odlučnosť na tretej etáži. Tu bol kameň ťažený len nedávno, ako „bridlica“ bol predmetom záujmu podnikateľov so stavebným kameňom. Vo vrchných partiach je andezit troskový, veľmi porézny a zvetralý.Obrázok

 Prístup  
 Je z cesty spájajúcej Žitavany s hlavným cestným ťahom č. 65 (E 58). Cesta je veľmi nekvalitná, plná výmoľov. Z nej výraznou odbočkou do lesa a po necelom kilometri odbočkou vľavo ponad potok sa po pár serpentínach dá dostať do lomu aj autom.

 Výstroj a výzbroj   
Pohyb po strmom suťovisku (balvanisku) je veľmi náročný a nebezpečný! Dôležitá je dobrá, pevná obuv, rukavice, ochranné okuliare. Porézny andezit je napodiv veľmi pevný, treba mať kvalitné ťažké náčinie.

  

Minerály

Hyalit Obrázok

Je mineralogicky najzaujímavejším nálezom. Tento číry opál povlieka pukliny a dutiny hornín sklovitými kôrami s nepravidelným ľadvinovým povrchom o hrúbke do 1 cm.  Je produktom postvulkanickej činnosti. Na čerstvých vzorkách sú hyalitové náteky veľmi estetické. Pri zvetrávananí získava mliečnobiely nádych. Najviac sa vyskytuje po pravej strane kameňolomu na druhej etáži, v suťovisku pri hornej hrane.

Iddingsit

Tvorí žltozelené až hnedé povlaky, ktoré sú prevažne amorfnou zmesou rôznych silikátov vznikajúcich ako produkt rozpadu olivínu.

Seladonit

Zemity, trávovozelený minerál, tvoriaci povlaky v dutinách andezitov. Tento hydratovaný silikát patriaci do širšej skupiny ílových minerálov, vzniká ako produkt rozkladu augitu, príp. amfibolu.

Halloysit

Zemité, plastické kôry tohto minerálu, vznikajúce rozkladom živcov, majú bielu farbu. Je nápadne hojný v plošne veľkých akumuláciach. Spolu s koloidným SiO2 a prímesami železa tvorí výrazné polygonálne rozpukané žlté kôry na puklinách horniny. 

 

Spracoval Ján Jahn, upravil Vladimír Libant

 

Náhľad fotografií zo zložky Z lokality Čertov vrch