Choď na obsah Choď na menu
 


Môj prvý lazulit

Ján Jahn

Mojím obľúbeným miestom zberateľských výletov bolo kamenné more pod Pyramídou. Chodieval som sem veľmi často a postupne sa mi hromadili najrozličnejšie minerály a horniny. Postupne som sa naučil rozlišovať ich vlastnosti. Vedel som bezpečne určiť nielen kremeň a jeho farebné variety, ale aj kremence, bridlice alebo tektonické brekcie. Podarilo sa mi dokonca odlíšenie bieleho barytu od podobného živca, pseudomorfóz limonitu po pyrite od šupiniek a agregátov hematitu-spekularitu, ako aj určenie striebristo lesklých šupiniek sericitu na plochách odlučnosti lavicovitých kremencov.

Kedysi okolo roku 1965 ešte pred postavením lanovky na Zobor som z veľkého bloku kremeňa získal úlomok blankytne modrého minerálu. Dlho som si s ním nevedel dať rady. Minerál sa nerozpúšťal v kyseline, nemal farebný vryp, dokonca bol nezvykle tvrdý. Moje určovacie kľúče zlyhali.

Až v roku 1969 keď vyšla na tie doby priekopnícka monografia od Bernarda - Mineralógie Československa (Academie, Praha) som sa dočítal na strane 230 že z Drážoviec s. od Lazulit, Jelenec, Zb.& foto: J. PagáčNitry popísal  Sekanina v roku 1957 zaujímavý nález fosfátu lazulitu z kremenno-barytovej žiloviny v lome Lupka. Vtedy ma napadlo, či ten neznámy modrý kameň z Pyramídy nie je tiež lazulit. A tak nasledovali ďalšie určenia, tentokrát už cieľavedomé - veď názov skutočne mo-hol patriť aj lazulitu. Pravda, nebolo to celkom isté, veď lazulit bol opísaný len z lomu Lupka. Až po získaní separátu práce Jozefa Sekaninu: Lazulith od Nitry, Sb. k 80-tinám F. Slavíka, nakl. ČSAV, Praha, 1957 som začal tušiť, že sa mi podarilo nájsť lazulit dokonca na novej lokalite.

Lazulit, Jelenec Zb.& foto: J. Pagáč

Nasledovala korešpondencia s dr. J. Sekaninom z Brna aj s dr. K. Tučkom z Národního muzea v Prahe, ktorí potvrdili moje nálezy. Od tejto doby mi pribudli v zbierke mnohé ďalšie lazulity.

O viaceré lokality sa zaslúžili ich objavitelia: Miroslav Antala, Jozef Borkovič, dr. Peter Ivan. Mojich  56 kusov lazulitov z 24 lokalít v Tribeči predstavuje pravdepodobne najúplnejšiu zbierku tohoto minerálu na Slovensku.

Obrázok

 

 

Lazulit v žilnom kremeni z Malej Skalky 
Zbierka & foto: J. Jahn