Choď na obsah Choď na menu
 


Súbory na stiahnutie

 

Pre nadšencov mineralógie i tých začínajúcich zberateľov je tu niečo, čo sa oplatí prečítať:

 Po zaviatych stopách - Dionýz Štúr   (Ľ.Ivan, J.M.Nový, 1955)

Po zaviatych stopách veľkého slovenského prírodovedca Dionýza Štúra a jeho priateľov. Jeho život a dielo, pomaly zapadnuté prachom zabudnutia, povstáva pri čítaní tejto knihy. 

 1. časť (5 MB)  2. časť (5 MB)  3. časť (5 MB)

 Divy světa nerostû, poutavá mineralogie  
(Alexander Fersman)    txt súbor, 380 kB
 Vzpomínky na nerosty   
(Alexander Fersman)     txt súbor, 154 kB
 
 

Software na evidenciu zbierky

Každý zberateľ sa časom dostane do situácie, že mu zbierka začína prerastať "cez hlavu". Jednou z možnosti, ako tomu zabrániť je písomná evidencia svojich "pokladov" formou nejakej kartotéky či databázy. Tradičný spôsob je kartičková kartotéka a evidencia v zošite. Dnešná doba digitalizácie však ponúka nové možnosti. A kedže nie všetci sú takí šikovní, aby si urobili vlastný program, na intrenete sa dajú nájsť databázové programy, ktoré určite dobre poslúžia. Chce to ale nezabudnúť jednu vec: Zálohovať! Zálohovať! Zálohovať!

Gimi
Gimi databáza je univerzálny nástroj na ukladanie textových, obrazových a zvukových súborov.  Výhodou je jednoduchá štruktúra dát. Program sa neinštaluje. Stačí napr. zkopírovať priečinok a databáza je pripravená na použitie na inom PC. Pre nenáročného zberaťeľa, ktorý si vedie len základnú evidenciu je skoro dokonalý. Dá sa spustiť z Flash pamäte. Program je freeware.

Domovská stránka: http://soft.gimiweb.net/data/gimidb_cz.php

Minerals
Veľmi šikovný databázový program evidencie mineralogickej zbierky. Výhodou je všetko v jednom okne, bez prepínania záložiek. Export udajov do Excelu umožňuje ďalšiu manipuláciu s databázou, napr. pri tlačení vlastných štítkov. Po nainštalovaní sa dá používať a prenášať na Flash pamäti. Program je freeware.

Domovská stránka: http://carlesmillan.cat/min/index.php

MineralDB demo
Sofistikovaný program na evidenciu zbierky, kde v jednotlivých záložkách sa dá podrobne opísať kryštalografia, optické, chemické, fyzikálne vlastnosti, nálezové okolnosti, lokalita a pod. Program umožňuje hypertextové prepojenia, kompaktibilitu s MS Acces a rôzne možnosti manipulácie s datami. Free je len demo program s 25 zápismi. Plná verzia stoji 120 €
Domovská stránka:  http://www.mineraldb.com/