Choď na obsah Choď na menu
 


Niektoré paleontologické lokality okolia Nového Mesta nad Váhom

Miroslava Bezáková

Miesta, ktoré s tatinom navštevujem najčastejšie, sa nachádzajú na severnom okraji Malých Karpát a na úpätí Bielych Karpát.

Bzince pod Javorinou

Lokalita sa nachádza po ľavej strane cesty Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá na začiatku obce Bzince pod Javorinou. V minulosti to bol veľký, mechanizovaný kameňolom, dnes sa v lome nepracuje. Leží na území chráneného územia Malé Karpaty, je prístupný, ale nie pre motorové vozidlá (závora). Ťažili sa v ňom dolomity spolu s krinoidovými vápencami, ako cestný štrk a lomový kameň. Tieto pochádzajú zo spodnej jury-liasu (cca 170 mil. rokov). Nálezy pochádzajú zo severozápadnej steny lomu. Väčšinu z nich tvoria aptychy. V zbierke mám dve vzorky belemnitov a jeden fragment amonita. Všetky sú v zelenosivých vápencoch. Najviac si však cením nález amonita s priemerom asi 20 cm. Žiaľ nie je kompletný.

Paprad - Kozie chrbty

Asi 1000 m od železničnej stanice, na ľavej strane cesty smerom k Starej Turej, je založený kameňolom menšieho rozsahu v svetlosivých vápencoch. Hornina je veľmi dopukaná a používala sa na miestne cestné a stavebné účely.

Vekom sú zaradené do titónu (cca 145 mil. rokov). V kameňolome je hojný výskyt druhohorných hlavonožcov - amonitov a aptychov. Dajú sa hľadať v napadanej suti, alebo priamo v stene. Žiaľ nálezy sú značne dezintegrované.

Podkozince

Pred vstupom do osady Podkozince, po pravej strane sa nachádza pomerne rozsiahly kameňolom, v ktorom sa v minulosti ťažili krinoidové vápence. Hornina bola využívaná na regulačné účely, cestný štrk a makadam. V súčasnosti lom nie je v ťažbe, je voľne prístupný a miestni obyvatelia do neho vyvážajú odpad, aj napriek tomu, že leží v blízkosti hranice chráneného územia Biele Karpaty. Krinoidové vápence sú staré asi 160 mil. rokov (stredná jura-doger-bajok). Na nich ležia malmské (vrchná jura), hrdzavočervené, doskovité vápence. Väčšinu paleontologických nálezov z tejto lokality tvoria amonity a ich fragmenty. Väčšie vzorky sú veľmi rozrušené a zachovalé sú skôr menšie exempláre. Sporadické sú nálezy belemnitov a zatiaľ bližšie neurčenej fauny. V hrubozrnných krinoidových vápencoch je bohato zastúpená drť schránok živočíchov a patrné sú aj články ľalioviek.

Hrušové

Od autobusovej zastávky Hrušové, asi 15 minút pešo po turistickej značke smerom k Novému Mestu nad Váhom, za obcou narazíme na menší kameňolom. V kameňolome sa dnes neťaží a je voľne prístupný.  Bol založený v krinoidových vápencoch spodnej jury-liasu, v nadloží, ktorých sa nachádzajú rohovcové vápence strednej jury-dogeru.

Lom som navštívila dvakrát.  Pri prvej návšteve som šťastia nemala a žiadne skameneliny sa mi nepodarilo nájsť. Pri druhej návšteve, spolu s priateľmi, sme našli jeden exemplár amonita, dve vzorky so skamenelinami belemnitov a jeden, zatiaľ neurčený odtlačok lastúrnika.

Obrázok
Opustený kameňolom za obcou Hrušové. V ľavej časti obrázku je
poloha Fe-Mn zrudnenia.                    Foto: J Bezák 

 

 

Literatúra:
Jozef Salaj a kol.: Vysvetlivky ku geologickej mape Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a Čachtických Karpát