Choď na obsah Choď na menu
 


Rozsah mineralogickej zbierky a jej zloženia

Miroslav Antala

Zbierka ku koncu roka 2000 obsahuje cca 700 minerálov z oblastí celého sveta. Zameranie zbierky je zbieranie do systému podľa skupín a tried, každý nerast je opatrený čílom a etiketou, vedená je kartotéka s bližšími nálezovými okolnosťami (číslo minerálu, rok zaradenia do zbierky, špecifikácia lokality, okres, štát, spôsob získania – kúpa, výmena, nález na lokalite, ..., chemický vzore, príslušné zaradenie, názov minerálu a ostatných nachádzajúcich sa na vzorke, popr. názov horniny, cena vzorky na terajšie pomery) a kartotéka podľa abecedného názvu minerálov s príslušnými číslami. Časť zbierky je vystavená vo vitrínach, zvyšok je uložený v očíslovaných krabiciach. Z tohto pohľadu je v zbierke rýchla orientácia a aj hľadanie jednotlivých nerastov nie je problém. Získavanie nových prírastkov je formou výmeny alebo kúpou na burzách Slovenska (Bratislava, B.Bystrica, B Štiavnica, Žilina, Košice, ...) a v zahraničí (Tišnov, Brnao, Ostrava, Praha, Olomouc, Viedeň, Baden, Sopron, ...). Ďalšie získavanie vzoriek je vlastnými zbermi na lokalitách Slovenska (okolie Nitry, B.Bystrice, B.Štiavnice, Liptova, Stredného Slovenska,...) a zahraničia (Morava, Čechy, Rakúsko, Maďarsko, ...).
Súčasťou mineralogickej zbierky sú rozsiahle správy z jednotlivých ciest a fotodokumentácia, hlavne z rokov 1984 – 1990, zo súčasného obdobia je vedená už iba farebná fotodokumentácia z jednotlivých lokalít navštívených pri zberných cestách, ďalej je to súbor geologických, turistických a xeroxy vojenských máp územia Slovenska, Moravy a Čiech, ktoré slúžia ako podklady pri určovaní lokalít nerastov pri ich vyhľadávaí v teréne.
Celkom je toho však trochu viac ako môžem ponúknuť na týchto stránkach, nechávam však priestor aj pre ostaných členov nášho klubu. K vedeniu mojej zbierky sa však môžem vrátiť v niektorom dalšom čísle ALMANACH-u.