Choď na obsah Choď na menu
 


Rudné výskyty na vrchu Ostrá pri Hnúšti

Miroslav Horal

 

Medzi obcami Hnúšťa a Klenovec sa na JV svahu vrchu Ostrá, asi 3 km vzdušnou čiarou SZ od okraja Hnúšte nachádzajú dva zaujímavé rudné výskyty. V literatúre sú označované ako Ostrá Pb (galenit-sfaleritová a arzenopyritová mineralizácia) a Ostrá As (arzenopyrit-pyritová minerarizácia).
Obe lokality ležia blízko seba a je k nim prístup lesnými cestami pripájajúcimi sa pri podniku SAD (niekoľko sto metrov za Hnúšťou) k hlavnej ceste Hnúšťa - Tisovec. Auto možno zaparkovať pri SAD alebo o niečo vyššie - pri záhradkárskej osade tesne pod lesom. Ďalej budeme stúpať peši cca 5 km. Na prvom rázcestí sa vyberieme strmšou ľavou cestou a od druhého budeme klesať po pravej odbočke. Cesta nás dovedie na čistinku, pod ktorou na okraji lesa rozpoznáme stopy po banskej činnosti. Sme na lokalite Ostrá Pb. Nachádza sa asi 60 m na VSV od kóty 743, vo výške 733 m n. m.
Z hornín tu môžeme nájsť svory a kryštalické vápence (mramory) rôznych farieb. V bielych varietách spozorujeme lineárne uložené steblá tremolitu dlhé až do 2 cm. Z karbonátov sa tu v menšom množstve nachádzajú ešte siderit a ankerit. V nižších častiach ložiska nájdeme rudnú haldu so vzorkami liateho, aj v naružovelých mramoroch vtrúseného, arzenopyritu. Podobne v ružových varietach mramoru v blízkosti rudnej haldy nájdeme vtrúseniny a žilky tvorené galenitom, sfaleritom, menej chalkopyritom. Autor článku tam našiel aj zatiaľ neurčenú plstnatú Pb-sulfosoľ, ktorá z tejto lokality doposiaľ nebola opísaná. Na povrchu vzoriek s Pb-Zn sulfidmi sa vplyvom chemického zvetrávania vytvára kôrka sekundárnych minerálov tvorená limonitom, ceruzitom a smithsonitom.
Ak sa po ceste, ktorou sme prišli, vrátime cca 300 - 400 m, všimneme si na svahu tesne pod ňou niekoľko jám - prepadlísk. Sme na lokalite Ostrá As. Vchod do starej, nedávno opäť sprístupnenej štôlne sa nachádza niekoľko metrov pod prepadliskami. Štôlňa je razená v čiernych prekremenelých metamorfovaných horninách rulovitého až fylitického vzhľadu, obsahujúcich šošovky kryštalického vápenca. V sprístupnenej časti môžeme pozorovať niekoľko polôh bohatého arzenopyrit-pyritového zrudnenia. Arzenopyritovú rudu nájdeme aj na rudnej halde 20-30 m pred ústim štôlne. Pri troche šťastia môžeme nájsť kockovité kryštály pyritu, ako aj pekné drúzy až 0,5 cm veľkých kryštálov arzenopyritu. Tieto patria medzi najkrajšie slovenské kryštalizované arzenopyrity. Arzenopyrit veľmi citlivo reaguje na povetrnostné podmienky. Vo vlhkom prostredí ľahko podlieha chemickému zvetrávaniu - spočiatku sa pokrýva vrstvičkou limonitu, neskôr podlieha rozkladu úplne. Arzenopyritová ruda bola na tejto lokalite ťažená kôli vysokému obsahu zlata. Veľmi drobné zlatinky môžeme získať preryžovaním rozvetralého materiálu spred ústia štôlne, ako aj z rudnej haldy.

Po náročnom výlete si môžeme sily doplniť napr. výbornými bryndzovými haluškami alebo inými špecialitami a dobrým pivom v príjemnom prostredí reštaurácie s bryndziarňou „Manica“ v Tisovci. 

 

Obrázok