Choď na obsah Choď na menu
 


Stredné Slovensko

Miroslav Antala

 DÁTUM:    10-12.6.1988
 PRÍTOMNÍ: Antala Miroslav, Jahn Ján, Pagáč Jozef
 POČASIE:  slnečno, teplo, miestami búrky
 DOPRAVA:  osobné auto Joža Pagáča

Správa z akcie:

Z Nitry vyrážame piatok o 1700 hod. smerom na Banskú Bystricu cez Brezno, kde berieme dvoch stopárov. Pokračujeme ďalej na Tisovec, v Bánovej doline v katastri obce Tisovec - Bánovo. Nocujeme v stane pri osade súkromných chatiek.

Ráno vstávame o 630hod. po raňajkách navštevujeme lokalitu č.1 lom „Pod Dielom”, ktorý sa nachádza v granátnicko-amfibolitickom andezite. Opustený lom je orientovaný na západ, nachádza sa v katastri Tisovec - Bánovo, okr. Rimavská Sobota, leží 1 km V od kóty 886 Reme-tisko, 1750m SSZ od železničnej stanice Tisovec - Bánovo na ľavom brehu potoka Furmanec. Počas našej návštevy nachádzame chabazit a almandín v tomto andezite.

Ďalej pokračujeme cez Tisovec, kde máme krátku zastávku na lokalite Hačava. Lokalita sa nachádza 1300m JZ od železničnej stanice v Hačave, 1100m ZJZ od žel. stanice Hačava - Skálie v údolí Bystrého potoka. Prístup od sútoku Tisovecká Rimava a Bystrý potok je po lesnej ceste do údolia. Daná lokalita bola negatívna, silno zarastená, ťažká orientácia.

Ďalšia lokalita, ktorú sme navštívili bola č.2 Hnúšťa - Mútnik, tu na haldách južne od kóty 408,6 berieme vzorky mastenca a magnezitu.

Cez Hnúšťu - Likier pokračujeme na lokalitu č. 3 ložisko Samo, ktoré sa nachádza 2750m Z, od križovatky v Hnúšti (Brezno - Ratková - Rimavská Sobota - Klenovec ) 500m JV od kóty 472,3. Prístup medzi osadou Maša a Klenovec cez potok Klenovecká Rimava, po kamennej ceste až k činnému ložisku Samo. Z tejto lokality berieme mastenec, chlorit, karbonáty, magnezit.

Počas cesty smerom na Klenovec (lokalita č.4) sa zastavujeme v činnom lome pred obcou, ktorý leží na ľavej strane potoka Klenovecká Rimava na pravej strane cesty Hnúšťa - Klenovec, medzi kótami 409,8 a 323,2 2 km VJV od južnejšieho kostola v Klenovci. V lome vystupuje alpská paragenéza. Lom je zaujímavý mnohými minerálmi. Počas našej návštevy zbierame chlority, albity, spekularity, záhnedy, kremene. Zastihla nás búrka, preto rýchlo balíme a opúšťame lokalitu.

Pokračujeme v ceste smerom na Zvolen. Po ceste sa márne snažíme nájsť ubytovanie v nejakej chate, alebo zrube. V neskorých večerných hodinách však nachádzame nocľah na súkromí v stodole v obci Detvianska Huta. Nocujeme já s Janom v stodole pri koňovi a Jožo v aute.

Ráno po raňajkách vyrážame smerom na obec Podkriváň. Zastavujeme sa v záreze novej cesty medzi Kriváňom a Pílou nad železničnou stanicou Podkriváň. Tu berieme vzorky kríčkovitého psilomelánu. Ďalej pokračujeme smerom na Vígľašskú Hutu - Kalinku.

Po ceste navštevujeme ešte jeden činný lom na výrobu obrubníkov a kociek. V osade Červená Voda pri Vígľašskej Hute sa informujeme na opustené bane na síru. Tú, ktorú sme navštívili sa nachádza leží JZ od obce Vígľašská Huta - Kalinka, pod Červeným vrchom, kóta 696,9 m v osade Podlysec v údolí Kotlinky. Tu nachádzame po čase aj síru na halde opusteného ložiska. Vyberáme najlepšie vzorky a pokračujeme v ceste na Zvolen, cez Žarnovicu do Nitry. V Nitre sme v nedeľu o 1730 hodine.