Choď na obsah Choď na menu
 


Úvod

Vydávanie  časopisu pre  členov úzko špecializovaných záujmov a naviac zadarmo je veľmi riskantné. Na publikačnú činnosť treba mať čas, vhodné námety aj určitú dávku štylizačných schopností. Ľudia sa veľmi neradi verejne prezentujú. Najmä obrazom a písaným prejavom.
1.číslo klubového Almanachu vyslovilo naše želanie. Žiaľ uplynula dosť dlhá doba kým sa nám podarilo vydať 2.číslo, ktoré držíte v ruke. Aby sme časovo naviazali na 1.číslo, rozhodli sme sa zaradiť do obsahu Vaše informácie zhrnuté v Zberateľských listoch. Obsah sme rozčlenili do rubrík Kapitoly z metodiky, Naše zbierky, Cesty za minerálmi, Kronika. Tradične zverejňujeme adresár členov a hodnotiaci príspevok o aktivite na nedeľných stretnutiach.

Veríme, že Vás obsah Almanachu č.2 zaujme a obohatí o spomienky na príjmené chvíle strávené v kruhu zberateľov minerálov, hornín a skamenelín nitrianskeho GEOklubu.

V Nitre 6. decembra  2000
Mgr. Ján Jahn