Choď na obsah Choď na menu
 


Záhada lazulitu z Drážoviec

Ján Jahn

     V takmer každej väčšej encyklopédii o mineráloch sa cituje topografický údaj v súvislosti s výskytom lazulitu v Drážovciach. V známej Mineralógii Československa (Bernard, J. H. a kol., 1969) je na str. 230 takáto veta: „Z Drážovců S. od Nitry popsal Sekanina (1957) zajímavý nález fosfátu lazulitu z křemenno-barytové žiloviny v lomě Lupka“.

     Táto informácia sa s obmenami dostala aj do ďalších publikácií až na to, že pre úsporu v texte vynechali autori citáciu „v lome Lupka“. Príkladom je kniha Minerály a drahé kamene, Ikar, Bratislava, 2001 (preklad Miko – Nelišerová).

     Kto by si vzal do hlavy hľadať lazulit v Drážovciach, bol by sklamaný. Síce sa v okolí vyskytujú kremence spodného triasu, dokonca aj s kremenno-barytovoými žilkami (napríklad ich možno zbierať na dne lesnej cesty vedúcej od románskeho kostolíka k drážovským viniciam, vedie tadiaľ zelená turistická značka), ale lazulit v nich nie je. Kde teda hľadať v Drážovciach lazulit?
Jednoznačne v bývalom lome Lupka, ktorý svojho času patril do katastrálneho územia Drážoviec, neskôr sa dostal do katastra Nitry spolu s Drážovcami. Faktom zostáva, že ani profesor Sekanina, ktorý lazulit opísal ani ja a ani mnohí iní nenašli v lome Lupka lazulit a už ani nemajú šancu vzhľadom k tomu, e tento je celý zavezený komunálnym odpadom „až po okraj“. Jediný nález lazulitu mám v zbierke z viníc Nová hora (cca 500 m na východ od bývalého lomu Lupka) z plota starého vinohradu. O identite s lokalitou Lupka nemôže byť pochybnosť – možno ide o materiál vyvezený z lomu.

     S lazulitom z Drážoviec je spojená ešte jedna kuriózna záležitosť. V expozícii Slovenského národného múzea v Bratislave je lazulit z Drážoviec. Aspoň tak o tom hovorí etiketa – skutočnosť je však iná. Na podstavci leží lazulit zjavne z mimo slovenskej lokality. Pripomína to nielen vzhľad, ale aj zreteľné kryštály, ktoré sme doteraz na žiadnej lokalite v Tríbeči nenašli a nenašli sa ani v minulosti v lome Lupka. Môže isť o zámer niekoho z múzea? V roku 1985 mi profesor Jozef Sekanina listom oznámil, že 2 kúsky lazulitu, ktoré opísal vo svojej práci z roku 1957 odovzdal do Slovenského národného múzea v Bratislave. V tom čase sa viacerí márne namáhali nájsť ďalšie kúsky lazulitu a tak je dosť možné, že oba kúsky lazulitu nadobúdali veľký význam a ktosi si ich ako vzácnosť ponechal. Aby predsa len nebola z toho taká škoda, ponechal v múzejných zbierkach iný, na pohľad oveľa lepší lazulit. Akurát že nebol z Drážoviec. Možno by si túto zámenu nikto nevšimol, veď roky utekali, ale to sa ešte nevedelo o našich amatérskych výskumoch a najmä ďalších nálezoch v Tríbeči.

     Zaujímavo pôsobí aj fakt, že hoci sme na tento lapsus už upozornili aj mineralogicko-petrologické oddelenie Slovenského národného múzea v Bratislave, žiadna zmena nenastala – možno naozaj aj v papieroch je všetko v najlepšom poriadku tak načo o tom pochybovať. A že o tom hovoria nejakí amatéri?