Choď na obsah Choď na menu
 


Mineralogicko-petrografická zbierka 
Mgr. Jána Jahna

Posudok SNM-Prírodovedného múzea v Bratislave

Zbierka p. Mgr. Jahna obsahuje 1860 ks minerálov a 757 ks hornín. Je starostlivo budovaná niekoľko desaťročí.

Za najvýznamnejšiu časť považujeme regionálnu kolekciu minerálov a hornín vyzbieraných v okolí Nitry. Táto časť zbierky má vedeckú hodnotu, nakoľko ide o ucelený regionálny súbor, charakterizujúci oblasť južnej časti pohoria Tribeč. Vzorky sú presne lokalizované, zdokumentované, identifikované, tiež v spolupráci so špecialistami z Geologického ústavu SAV. Údaje, publikované vo viacerých článkoch obohatili poznatky o topografickej mineralógii Slovenska. Vzorky predstavujú cenný dokladový materiál k týmto prácam, preto za účelom ich uchovania pre prípadný ďalší výskum by bolo vhodné ich uložiť v niektorom múzeu.

Ďalším súborom je mineralogická zbierka. Je usporiadaná podľa systému H.Strunza, uložená v prehľadných krabičkách a zásuvkách. Autor ju budoval a naďalej podĺňa vlastnými zbermi, výmenou a s časti i nákupom. I keď neobsahuje veľké vzorky výstavnej resp.muzeálnej hodnoty a kvality, predstavuje produkt veľkého zberateľského úsilia a nadšenia, prekvapuje množstvom druhov minerálov ako aj ich precíznym uložením a dokumentáciou.

Tretia časť zbierky obsahuje horniny. Autor ich vyzbieral pri svojich cestách po Slovensku i v zahraničí. Vzorky sú systematicky usporiadané, kusové a väčšinou neformátované.

Kolekcia minerálov a hornín Mgr.Jána Jahna je svojim objemom a spracovanosťou veľmi zaujímavá. Jej hodnota spočíva v systemacickosti, komplexnosti, pedantnom spôsobe usporiadania, trvalej snahe získaný materiál preskúmať a nové poznatky zverejniť.
Hodnota zbierky vo finančnom vyjadrení vzhľadom na jej charakter a druh materiálu nie je veľká.

RNDr. Eva Nelišerová                                                      RNDr. Oto Miko, CSc.
 vlastnoručný podpis                                                         vlastnoručný podpis

V Bratislave 25.3.1999